Damanlegget

      S  P  Y  D  E  B  E  R  G

   P  R  E  S  T  E  G  Å  R  D

Dybde- og vegetasjonskart.

Langdammen og Hagedammen.