Spydebergs beskrivelser

   P  R  E  S  T  E  G  Å  R  D

Her er tatt inn de to første sidene og   innholdsfortegnelsen til Spydebergs beskrivelser.

      S  P  Y  D  E  B  E  R  G