Wilse som bonde

      S  P  Y  D  E  B  E  R  G

   P  R  E  S  T  E  G  Å  R  D

"Kilde: Nasjonalbiblioteket. Wilses landhusholdningskalender skulle hjelpe bonden til å bli en bedre agronom. Bonden ville få bedre avlinger og bedre kår dersom han gjennom årets gang fulgte Wilses gode råd som bygde på moderne agronomiske prinsipper."