Kontakt oss

Stiftelsen Spydeberg prestegård har ingen ansatte. Styret innehar imidlertid de nødvendige funksjoner for forvaltning, drift og utvikling av Spydeberg prestegård.


Styreleder Harald Gullåsen kan treffes på telefon 934 99 500 og har e-post: hm-gull@online.no


Styret er for øvrig sammensatt som følger:

  Knut Espeland, e-post:knut.espeland@spydeberg.kommune.no   

  Britt H. Gulbrandsen, e-post: britt.gulbrandsen@hotmail.com

  Anne Sofie Hoff, e-post: ansoh@online.no

  Stig Martin Sandem, e-post: ssandem@online.no

  Per Kristian Skulberg, e-post: pk@skulberg.com

  Kjell Martin Sørby, e-post: kms@sorbytakst.no


Nedenfor kan du fylle ut skjemaet og sende en medling til Stiftelsen Spydeberg prestegård v/ styreleder Harald Gullåsen.


      S  P  Y  D  E  B  E  R  G

   P  R  E  S  T  E  G  Å  R  D