Stiftelsen Spydeberg prestegård ble stiftet 23.september 2007 med

følgende formål:

Forvalte Spydeberg prestegård som nasjonalminnesmerke


Formidle historien om opplysningstiden i Norge på 1700tallet og Jacob Nicolai Wilses arbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt.


Formidle historien om 1814 og den betydning disse hendingene har           for oss i dag.


Skape interesse og engasjement for kultur- og miljøspørsmål, fredsbygging og ikke-voldelig konfliktløsning.Les mer om Stiftelsen Spydeberg prestegård her

Stiftelsen Spydeberg prestegård er registrert i Brønnøysundregisteret med org.nr. 891 950 632.

Stiftelsens vedtekter kan du lese her.

Stiftelsen

      S  P  Y  D  E  B  E  R  G

   P  R  E  S  T  E  G  Å  R  D

Logoen til Stiftelsen Spydeberg Prestegård sees øverst på hver side. Bolken til venstre i logoen er Wilses egen tegning av

hageanlegget.  Det okerfargede båndet er utdrag fra Wilses brev på latin til Carl von Linné i 1769.

Det vertikale og horisontale båndet er utdrag fra Christian Frederiks brev på fransk til Karl Johan i august 1814.