Velkommen til Spydeberg Prestegård !

      S  P  Y  D  E  B  E  R  G

   P  R  E  S  T  E  G  Å  R  D

Velkommen

til Spydeberg Prestegård, sommeren 2017!


Hver søndag* (kl. 12.00 til 15.00) fra 25. juni til

10. september er prestegården åpen for besøk.


Vafler, kaffe med mer kan kjøpes.


De fleste søndagene er det omvisning fra kl. 13.00. Nærmere info om dette vil du se nederst på denne siden.

Omvisning koster kr. 50,- pr. person, barn gratis.


*På noen få søndager vil det være private arrangementer på prestegården. Dette fremgår av oppstillingen nedenfor.


Her kommer planen for guiding sommeren 2017.

Det vil også fremgå hvilke dager som er

reservert private arrangementer:

                                    

                                                                 


25/6:     Ulf Torhaug  vv  

2/7:           Trygve Aarvig  

9/7:       Harald Gullåsen

16/7:     Utleid, Per Kristian Skulberg

23/7:     Per Kristian Skulberg

30/7:     Randi Skulberg

6/8:           Mari Gullåsen

13/8:     Mari Gullåsen

20/8:     Utleid

27/8:     Kjell Martin Sørby

3/9:           Ulf Torhaug

10/9:     Familiedag, Guiding v/NN