Velkommen til Spydeberg Prestegård !

      S  P  Y  D  E  B  E  R  G

   P  R  E  S  T  E  G  Å  R  D

Velkommen

til Spydeberg Prestegård, sommeren 2017!


Hver søndag* (kl. 12.00 til 15.00) fra 25. juni til

10. september er prestegården åpen for besøk.


Vafler, kaffe med mer kan kjøpes.


De fleste søndagene er det omvisning fra kl. 13.00. Nærmere info om dette vil du se nederst på denne siden.

Omvisning koster kr. 50,- pr. person, barn gratis.


*På noen få søndager vil det være private arrangementer på prestegården. Dette fremgår av oppstillingen nedenfor.


Her kommer planen for guiding sommeren 2017. Det vil også fremgå hvilke dager som er reservert private arrangementer (*):

                                    

                                                                 


Dato:    Guide:

25-06:  Ulf Torhaug  

02-07:  Trygve Aarvig  

09-07:  Harald Gullåsen

16-07:  *Utleid, Per Kristian Skulberg

23-07:  Per Kristian Skulberg

30-07:  Randi Skulberg

06-08:  Mari Gullåsen

13-08:  Mari Gullåsen

20-08:  *Utleid

27-08:  Kjell Martin Sørby

03-09:  Ulf Torhaug

10-09:  Familiedag, Guiding v/ Madeleine von Essen