Velkommen til Spydeberg Prestegård !

      S  P  Y  D  E  B  E  R  G

   P  R  E  S  T  E  G  Å  R  D

Velkommen

til Spydeberg Prestegård, sommeren 2018!


Hver søndag* (kl. 12.00 til 15.00) fra 24. juni til

9. september er prestegården åpen for besøk.


Vafler, kaffe med mer kan kjøpes.


De fleste søndagene er det omvisning fra kl. 13.00. Nærmere info om dette vil du se nederst på denne siden.

Omvisning koster kr. 50,- pr. person, barn gratis.


*På noen få søndager vil det være private arrangementer på prestegården. Dette fremgår av oppstillingen nedenfor.


Her kommer planen for guiding sommeren 2018. Det vil også fremgå hvilke dager som er reservert private arrangementer (*):


Dato:    Guide:  NB! Guidene settes opp senere

24-06:  Trygve Aarvig    NB! GUIDINGEN STARTER KL. 12.00.

01-07:  Harald Gullåsen  

08-07:  Solvår og Frank Beitmann

15-07:  Solvår og Frank Beitmann

22-07:  Ulf Torhaug

29-07:  Mari Gullåsen

05-08:  Stengt grunnet privat arrangement

12-08:  Trygve Aarvig

19-08:  Ulf Torhaug

26-08:  Kjell Martin Sørby

02-09:  Stengt grunnet privat arrangement

09-09:  Familiedag, Guiding v/ Trygve Aarvig