Fagkomiteer

FAGKOMITEER  PR. MARS 2016

Komiteene er åpne for alle medlemmer. Kontakt komiteansvarlig dersom du ønsker å delta. 


Kjøkkenkomité:

Torun Busch, komiteansvarlig

Ragnhild Helle

Bjørg Garseg

Gerd Bøhler


Arrangementskomité:

Aslaug Haugan, komiteansvarlig

Alf Helle

Jens Bøhler

Rolf Eng

Oddvar Lindås

Else Marie Sørensen

Kari Beate Uri

Magna Haugland

 

Kunst- og kulturkomite  (kunst / interiør / musikk mm):

Mari Gullåsen,komiteansvarlig

Inger Hilde Bryn

Nina Torhaug

Inger Aarvig

Aase Malkenes


Historisk komite (Historie / Bibliotek / Wilse ):

Leif Hamberg, komiteansvarlig

Per Henrik Oraug, ansvarlig for området "Wilse"

Trygve Aarvig

Einar Bjorvand

Trygve Botnen

Marta Lindås


Havekomité:       Se mer fra havekomiteen her

Hans  Anton Garseg, komiteansvarlig

Anlaug Olavsrud

Anne-Sofie Hoff

Aslaug Haugan

Astrid Hermstad

Gerd Torhaug

Heidi Eriksen

Inger Aarvig

Inger Lise Hoff

Jens Bøhler

Kirsti Nygaard

Mari Gullåsen

Ragnhild Sørby

Sidsel Sørli

Torun Busch

Stephen Chance

Hege Dahl Chance


Komite for Damhaven:

Per Kristian Skulberg,komiteansvarlig

Olav Magnus Skulberg,

Jan Erik Fredriksen

Ulf Torhaug


Guiding på åpne søndager sommeren 2016:

26. juni:                Mari og Harald Gullåsen

3. juli:               Trygve Aarvig     

10. juli:               Trygve Aarvig

17. juli:               Kjell Martin Sørby

24. juli:                Ikke besatt

31. juli:               Harald og Mari Gullåsen

7. august:          Ulf Torhaug

14. august:          Per Kristian Skulberg

21. august:          Ulf Torhaug

28. august:           Utleie (barnedåp)

4. september:          Utleie (Konfirmasjon)

11. September:    Familiedag, Madeleine von Essen, mari og Harald Gullåsen


      S  P  Y  D  E  B  E  R  G

   P  R  E  S  T  E  G  Å  R  D