Program 2017


Årsmøte -  Mandag 13/2, kl. 18.30

Jens J. Wilhelmsen forteller om sin egen bok:“Kunsten å forsones - Tidsvitne på tre kontinenter". Etter dette er det ordinære årsmøtesaker."Evert Taubes liv i tekst og toner", fredag 10/3, kl. 18.30

Nina Torhaug holder et lite kåseri om Evert Taubes liv og noen av hans sanger. Deretter er det allsang med  noen av de mer kjente visene til Taube. Det serveres varmrett med drikke. Pris medlemmer kr. 150,- .Pris øvrige kr. 250,-. Påmelding  Medlemsmøte -  Mandag 24/4, kl. 18.30     

Komiteene orienterer om aktiviteter og planer. Deretter kulturelt innslag med Nina og Ulf Torhaug. Vi avslutter med kaffe og wienerbrød.17. mai frokost på Spydeberg prestegård, torsdag 17/5, kl. 08.00

Åpent for alle. Arrangementet annonseres i lokalavisen. PåmeldingSommerfest - Torsdag 15/6, kl. 18.00

Konsert. Deretter sommerfest etter tradisjonelt mønster med kulturelt innslag.Påmelding.Familiedag & høstmarked på Spydeberg Prestegård - Søndag 10/9, kl. 12.00

Kulturelle innslag, konkurranser, guiding. Salg av mat og drikke. Høstmarked med salg av produkter fra Wilses have. Galleri Stabburet er åpent.Kåseriaften - Tirsdag 19/9, kl. 18.30

Eirik Juel kåserer om Bob Dylan.  Servering. Påmelding.


"Wilse og Bellman i ord og toner" - Fredag 22. september, kl. 18.00.

Konsert med Korisma, med urfremføring av fem nyskrevne sanger om Wilse, der alle melodiene er komponert av Arne Solhaug.Foredrag - Tirsdag 17/10,  kl. 18.30

Riksadvokat Tor-Aksel Busch holde foredrag med tittelen:

"Æresdrap - en utfordring for norsk politi og påtalemyndighet ? ".

Enkel servering. (Påmelding.)


Kåseriaften - Fredag 10/11, kl. 18.30

Dag Brynildsen kåserer om: " Prinsesse Kristina av Tønsberg".

Deretter ost & vinkveld, påmelding.Førjulsfest - Torsdag 7/12, kl. 18.30

Tradisjonelt program med servering. Kulturelt innslag. Påmelding.


      S  P  Y  D  E  B  E  R  G

   P  R  E  S  T  E  G  Å  R  D