S  P  Y  D  E  B  E  R  G

   P  R  E  S  T  E  G  Å  R  D

Utleie

Spydeberg Prestegård er et svært etterspurt sted å arrangere jubileer og andre store merkedager og tilstelninger. Lokaler kan bestilles ved henvendelse til styreleder i Stiftlsen Spydeberg prestegård:

Harald Gullåsen, mob.tlf.: 905 79 249,

e-post: hm-gull@online.no . Du kan også sende en melding ved å gå til siden "Kontakt oss".