Venneforeningen

SPYDEBERG PRESTEGÅRDS VENNER


NÅR STIFTET

Spydeberg Prestegårds Venner ble stiftet 10. mars 2011. Venneforeningen har våren 2019 ca. 240 medlemmer.


FORMÅL

Foreningen har til formål å støtte og stimulere Stiftelsen Spydeberg prestegårds virksomhet. Dette skjer blant annet gjennom å fremme interessen for historien om opplysningstiden i Norge på 1700-tallet, Jacob Nicolai Wilses arbeid lokalt,nasjonalt og internasjonalt,samt historien om 1814 og den betydningen disse hendingene  har for oss i dag.


HVA ER VI ?

Spydeberg Prestegårds Venner er en sosial og meningsfull møteplass, med den kulturhistoriske forankringen som stedet og historien inviterer til. Her kan man fordype seg i temaer knyttet til kultur- og miljøspørsmål og ikke minst i fredsbygging og ikke-voldelig konfliktløsning.


HVA TILBYR VI ?

Spydeberg Prestegårds Venner har fem til seks medlemsmøter hvert år, samt en sommer- og førjulsfest. Dessuten kan man delta i fagkomiteer med temaer av som er av interesse. For tiden har vi følgende komiteer og grupper: Havegruppe, kunst-&kulturkomite, arrangementskomite, komite for historie-& bibliotek, Wilse-gruppe og damgruppe.


HVA MED ET MEDLEMSKAP ?

Venneforeningen er åpen for alle. Både enkeltpersoner og bedrifter/organisasjoner kan bli medlemmer. Medlemmene er i hovedsak fra alle kommuner i Indre Østfold, men også fra landet forøvrig.

Medlemskapet koster kr. 200,- pr år. Familiemedlemskap, dvs 2 personer, koster kr. 300,- pr. år. Innmelding skjer til konto:   1135 05 23954   -    Spydeberg Prestegårds Venner.

Du kan også betale med VIPPS til 76 05 69. Bruk da «Medlemskontingent» i menyen som kommer opp.


FORMALIA

Spydeberg Prestegårds Venner er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene, med organisasjonsnummer 999 143 644.  Se forøvrig våre vedtekter.