Organisasjon

Styret

Navn:                         Rolle:                   På valg i:

Stig M. Sandem          Leder                     2017

Dag Brynildsen          Medlem                 2018

Torun Busch               Medlem                 2017

Ragnhild Helle           Medlem                 2017

Aslaug Haugan           Kasserer                 2018

Leif Hamberg              Varamedlem          2017

Trygve Aarvig              Varamedlem          2017


Valgkomite

Navn:                         Rolle:                   På valg i:

Solvår Beitmann         Medlem                 2018

Trond Huseby             Medlem                 2018

Liv Melquist                Medlem                 2018

Trygve Botnen             Varamedlem           2018


Revisor

Navn:                         Rolle:                   På valg i:

Erik Melleby               Revisor                   2017

      S  P  Y  D  E  B  E  R  G

   P  R  E  S  T  E  G  Å  R  D