Spydeberg Prestegård


Velkommen til Spydeberg prestegård !


På Spydeberg prestegård kan man fornemme viktige deler av Norges historie på

17- og 18-hundretallet. Benytt anledningen til et besøk og bli bedre kjent med

stedet på denne hjemmesiden !