Spydeberg Prestegård


Velkommen til Spydeberg prestegård !


På Spydeberg prestegård kan man fornemme viktige deler av Norges historie på 17- og 18-hundretallet. Benytt anledningen til et besøk og bli bedre kjent med stedet på denne hjemmesiden !


Logoen til Stiftelsen Spydeberg Prestegård sees øverst på hver side.Det okerfargede båndet er utdrag fra Wilses brev på latin til Carl von Linné

i 1769.

Det horisontale grå båndet er utdrag

fra Christian Frederiks brev på fransk

til Karl Johan i august 1814.

Bolken til venstre i logoen (grønn) er Wilses egen tegning av hageanlegget.

.