Program

    P R O G R A M   F O R   2 0 2 4      

SPYDEBERG PRESTEGÅRDS VENNER


 

Årsmøte - torsdag 29/2, kl. 18.30

Før det ordinære årsmøtet vil vi få et kåseri av Petter Anton Unnerud,

der han tar oss med tilbake til hans barndommens rike i området rundt planovergangen ved

Spydeberg stasjon. Etter årsmøtet avslutter vi med kaffe og wienerbrød i stuene.

 

Kåseriaften – tirsdag 19/3 kl. 18.30.

Per Edgar Kokkvold vil holde et dagsaktuelt foredrag med tittelen:

«Putin, Trump, krigen og løgnen».

Etter foredraget inviterer vi til rundstykker og kaffe i stuene.
Medlemmer kr.150,- øvrige kr. 250,-.


  

Vårfest - tirsdag 16/4, kl. 18.30

Vi får innslag om Wilse og hans interesse for billedkunst v/ Dag Brynildsen

og Trygve Aarvig. Deretter et spennende historisk måltid med drikke.

Medlemmer kr.200,- øvrige kr. 300,-. Påmelding.

 

17.mai-frokost

på Spydeberg prestegård, onsdag 17/5, kl. 08.00.

Åpent for alle. Arrangementet annonseres i lokalavisen.

Påmelding. Pris kr. 150,-

 

Sommerfest – torsdag 6/6, kl. 18.00

Sommerfest etter tradisjonelt mønster. Konsert ved Spydeberg Brass.

Sommerbuffet mm.Invitasjon sendes ut.

 

Fra og med 16. juni til og med 11. august er det

åpne sommersøndager på Spydeberg Prestegård

Det blir servering, guiding og andre innslag.

 

Familiedag & høstmarked

på Spydeberg Prestegård - søndag 15/9, kl.12.00

Musikals underholdning ved Spydeberg Skolekorps. Leker og konkurranser for barn.

Guiding. Salg av mat og drikke. Høstmarked med salg av produkter fra Wilses hage.

 

Kåseriaften tirsdag 29/10, kl.18.30

Program fastsettes senere.

 

Førjulsfest – fredag 13/12, kl. 18.30

Tradisjonelt program med servering. Musikkinnslag ved elever på Kulturskolen.

Invitasjon sendes ut.

 

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet.