Program

    P R O G R A M   F O R   2 0 2 2      

SPYDEBERG PRESTEGÅRDS VENNER


Årsmøte -  Mandag 14/3, kl. 18.30

Ordinært årsmøte.

Før det ordinære årsmøtet vil vi få en orientering om aktuelle prosjekter på prestegården.

Etter årsmøtet avslutter vi med kaffe og wienerbrød i stuene.

 

Vårfest – fredag 1/4 kl. 18.00.

Vi inviterer til vårfest på Spydeberg prestegård.

Det blir servert buffe med dessert, øl, vin og mineralvann. Deretter kaffe i stuene.

Kulturelt innslag. Pris kr. 375,- for medlemmer. Kr. 500,- for ikke medlemme

 

Kåseriaften - tirsdag 19/4, kl. 18.30

Vi får kåseri ved Øivind Tronstad.  Deretter kaffe og wienerbrød.

Medlemmer kr. 100,- øvrige kr. 150,- . Påmelding.


Torsdag 5/5, kl. 18.30

Foredrag ved tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch: 

 « Forbrytelser mot menneskeheten - fra Nürnbergprosessen til Putin »

Enkel servering. Medlemmer kr. 150,- øvrige kr. 200,-. Påmelding.

 

 17. mai -frokost

på Spydeberg prestegård, tirsdag 17/5, kl. 08.00 ( Annonse i « Småbyen» )

Åpent for alle. Påmelding. Pris kr. 150,-

 

Sommerfest – Torsdag 16/6, kl. 18.00

Sommerfest etter tradisjonelt mønster. Før et kulturelt innslag, vil vi bevege oss

 ned til langdammen og bivåne sjøsetting av den nybygde tre-eika som Jens Bøhler har bygd.

Invitasjon sendes ut.

 

Fra og med 19. juni til og med 14. august er det

åpne sommersøndager på Spydeberg Prestegård

Det blir servering, guiding og andre innslag.


Familiedag søndag 18/9 kl. 12.00

Musikalske innslag. Leker og konkurranser for barn. Guiding

Salg av mat og drikke. Høstmarked med salg av produkter fra Wilses hage.


« Livet som forpakter på Spydeberg prestegård »

Torsdag 22/9, kl. 18.30, kåseri ved Petter Anton Unnerud.

Vi får interessante beretninger fra de som var der.

Kaffe og wienerbrød etter kåseriet. Ingen påmelding.

 

«En aften i kunstens sfære» torsdag 13/10, kl.18.30

Musikk, poesi og kunst. Etter de kulturelle innslagene, er det

ost-& vinkveld. Pris medlemmer kr. 200,-. Pris øvrige kr. 300,-. Påmelding.

 

”Wilseaften” torsdag 10/11, kl. 18.30

Wilseaften – mer detaljert tema avklares senere.

Pris medlemmer kr. 250,-. Pris øvrige kr. 350,-. Påmelding.

 

Førjulsfest - Fredag 9/12, kl. 18.30

Tradisjonelt program med servering. (Kulturelt innslag.)

Invitasjon sendes ut.