Program

    P R O G R A M   F O R   2 0 2 3      

SPYDEBERG PRESTEGÅRDS VENNER


 

Årsmøte - torsdag 2/3, kl. 18.30

Før det ordinære årsmøtet vil vi få et kåseri av Eirik Juul der han beskriver

utviklingen i Spydeberg de siste århundrene.

 Etter årsmøtet avslutter vi med kaffe og wienerbrød i stuene.

 

Kåseriaften – tirsdag 21/3 kl. 18.30

Tidligere riksantikvar, nå sorenskriver i Vestfold Tingrett, Jørn Holme vil holde

Foredraget: «Om tiden i Riksarkivet, om kulturminnevern og lovverk knyttet til dette.»

Etter foredraget blir det en enkel servering.

Pris kr. 100,- for medlemmer. Kr. 200,- for ikke medlemmer.

 

Kåseriaften - torsdag 20/4, kl. 18.30

Tor-Aksel Busch vil kåsere over temaet: «Fra Stasjonsgata til riksadvokat.».

Deretter ost- og vinkveld. Medlemmer kr.200,- øvrige kr. 300,-. Påmelding.

 

17. mai-frokost på Spydeberg prestegård, onsdag 17/5, kl. 08.00

Åpent for alle. Arrangementet annonseres i lokalavisen. Påmelding. Pris kr. 150,-

 

Sommerfest – torsdag 15/6, kl. 18.00

Sommerfest etter tradisjonelt mønster. Konsert ved Spydeberg Brass, sommerbuffet mm.

Invitasjon sendes ut.

 

Fra og med 25. juni til og med 13. august er det

åpne sommersøndager på Spydeberg Prestegård

Det blir servering, guiding og andre innslag.

 

Familiedag & høstmarked på Spydeberg Prestegård - søndag 17/9, kl.12.00

Musikals underholdning ved Spydeberg Skolekorps. Leker og konkurranser for barn. Guiding, salg av mat og drikke, høstmarked med salg av produkter fra Wilses hage.

 

Kåseriaften tirsdag 10/10, kl.18.30

«Wilse blant konger og lærde i Berlin.»

Foredrag ved Per Kristian Skulberg. Etter foredraget er det enkel servering.

 

”Wilseaften” fredag 17/11, kl. 18.30

Wilseaften med tilpasset tema, kulturelle innslag. Deretter varmrett med drikke.  

Pris medlemmer kr. 250,-. Pris øvrige kr. 350,-. Påmelding.

 

Førjulsfest - fredag 8/12, kl. 18.30

Tradisjonelt program med servering. Musikkinnslag ved elever på Kulturskolen.

Invitasjon sendes ut.

 

 

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet.