Stiftelsen

Stiftelsen Spydeberg prestegård

Stiftelsen Spydeberg prestegård ble stiftet 23. september 2007 med

følgende formål:


  • Forvalte Spydeberg prestegård som nasjonalminnesmerke

  • Formidle historien om opplysningstiden i Norge på 1700tallet og Jacob Nicolai Wilses arbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

  • Formidle historien om 1814 og den betydning disse hendingene har for oss i dag.
  • Skape interesse og engasjement for kultur- og miljøspørsmål, fredsbygging og ikke-voldelig konfliktløsning.Les mer om Stiftelsen Spydeberg prestegård her.


Stiftelsen Spydeberg prestegård er registrert i Brønnøysundregisteret med org.nr. 891 950 632.


Stiftelsens vedtekter kan du lese her.


Spydeberg prestegård ble i løpet av 1990-årene og i årene etter tusenårsskiftet erkjent som et rikshistorisk sted av

nasjonal verdi.Føringer for forvaltningen av Spydeberg prestegård er lagt gjennom vedtak fattet av Kirkedepartementet i årene 1999 og 2000, samt ulike vedtak gjort av Riksantikvaren og Fylkeskonservatoren i Østfold.Hovedbygning,stabbur

og hage ble fredet av Riksantikvaren i 1991.I 2007 ble Spydeberg prestegård kjøpt av den da nystiftede Stiftelsen Spydeberg prestegård, som siden har

hatt det fulle ansvar for

forvaltning og drift.