Stiftelsen

Stiftelsen Spydeberg prestegård


Spydeberg prestegård ble i løpet av 1990-årene og i årene etter tusenårsskiftet erkjent som et rikshistorisk sted av nasjonal verdi.

Føringer for forvaltningen av Spydeberg prestegård er lagt gjennom vedtak fattet av Kirkedepartementet i årene 1999 og 2000, samt ulike vedtak gjort av Riksantikvaren og Fylkeskonservatoren i Østfold. Hovedbygning, stabbur og hage ble fredet av Riksantikvaren i 1991.

I 2007 ble Spydeberg prestegård kjøpt av den da nystiftede Stiftelsen Spydeberg prestegård, som siden har hatt det fulle ansvar for forvaltning og drift. Stiftelsen Spydeberg prestegård ble stiftet 23. september 2007 med følgende formål:


  • Forvalte Spydeberg prestegård som nasjonalminnesmerke  • Formidle historien om opplysningstiden i Norge på 1700tallet og Jacob Nicolai Wilses arbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt.  • Formidle historien om 1814 og den betydning disse hendingene har for oss i dag.


  • Skape interesse og engasjement for kultur- og miljøspørsmål, fredsbygging og ikke-voldelig konfliktløsning.Les mer om Stiftelsen Spydeberg prestegård her. Stiftelsen Spydeberg prestegård er registrert i Brønnøysundregisteret med org.nr. 891 950 632. Stiftelsens vedtekter kan du lese her.


Logoen til Stiftelsen Spydeberg Prestegård sees øverst på hver side.Det okerfargede båndet er utdrag fra Wilses brev på latin til Carl von Linné

i 1769.

Det horisontale grå båndet er utdrag

fra Christian Frederiks brev på fransk

til Karl Johan i august 1814.

Bolken til venstre i logoen (grønn) er Wilses egen tegning av hageanlegget.

.