Bli medlem

S  P  Y  D  E  B  E  R  G 

P  R  E  S  T  E  G  Å  R  D

BLI MEDLEM !

HVA MED ET MEDLEMSKAP ?

Venneforeningen er åpen for alle. Både enkeltpersoner og bedrifter/organisasjoner kan bli medlemmer. Medlemmene er i hovedsak fra Indre Østfold kommune, men også fra landet for øvrig.


Medlemskapet koster kr. 200,- pr år. Familiemedlemskap, dvs 2 personer, koster kr. 300,- pr. år. Innmelding skjer til konto:   1135 05 23954   -    Spydeberg Prestegårds Venner.