Utleie

Utleie


Spydeberg Prestegård er et svært etterspurt sted å arrangere jubileer og andre store merkedager og tilstelninger.


Vårt meget gode kjøkken kan levere mat til de fleste anledninger.


Lokaler kan bestilles ved henvendelse til styreleder i Stiftlsen Spydeberg prestegård:  

Harald Gullåsen, mob.tlf.: 905 79 249, eller e-post:  hm-gull@online.no