Utleie


Utleie

Spydeberg Prestegård er et svært etterspurt sted å arrangere jubileer og andre store merkedager og tilstelninger.

Lokaler kan bestilles ved henvendelse til styreleder i Stiftlsen Spydeberg prestegård:

       

Harald Gullåsen,

mob.tlf.: 905 79 249, eller e-post:  hm-gull@online.no