Organisasjon

ORGANISASJON

STYRET

Navn:

Rolle:

På valg i:

Stig M. Sandem 

Leder

2020

Dag A. Brynildsen

Medlem

2020

Torun Busch

Medlem

2021

Ragnhild Helle

Medlem

2021

Leif Hamberg

Kasserer

2020

Petter Anton Unnerud

Varamedlem

2020

Stephen Chance

Varamedlem

2020

VALGKOMITE

Navn:

Rolle:

På valg i:

Solvår Beitmann

Medlem

2020

Trond Huseby

Medlem

2020

Liv Melquist

Medlem

2020

Grete Ingebjørg Engebretsen

Varamedlem

2020

REVISOR

Navn:

Rolle:

På valg i:

Erik Melleby

Revisor

2020