Wilses kalender

WILSES KALENDER


WILSES «FORSØG TIL EN STEDSEVARENDE (evigvarende) NATUR- OG HUUSHOLDNINGS- CALENDER FOR NORGE SØNDENFJELDS EFTER TI ÅRS EGNE DAGLIGE IAGTTAGELSER» av 1780


PRIMO DESEMBER

 

Ifølge Wilse var gjennomsnittlig dagtemperatur for perioden i tiårsperioden 1770-1779 -2,5 oC og i 1778 -2 oC.

 

Wilse oppga temperaturen og været for 1778 for å gjøre sammenligning med andre steder i samme år.

 

Orden i Naturen:

Dyrenes fotefar sees i sporsnøen.

Kvern-vannet stanser.

Orrfugler og jerper lar seg snø ned.

Mosene opphører å vokse.

Tåkeskyer over fossene i klare frostdager om morgenen.

Isen neppe tykkere heretter på de store sjøene.

  1. desember, Annadagen

Grønnkål ennå frisk ute.

Myrene som ikke er tilfrosset nå, hindres av snøen siden derfra.

Eplene råtner hvis man ikke tørker og bevarer dem.

 

I Landhuusholdningen:

Måneskinn forlenger dagslyset.

Slakt grisene.

Fjern urtepotter fra vinduet om nettene.

Skjær hakkelse i for-trang.

Man jakter ennå litt ute men mer etter rotter og mus inne, steng derfor katten inne hvor det behøves.

Skogshugst endt for annet arbeid.

Kjør med snøplogen.

Det betales godt for gjess i byen, vilt også.

Vannet til de mindre hardføre kreaturene kuldslås.

 


SISTE DEL AV NOVEMBER


Ifølge Wilse var gjennomsnittlig dagtemperatur for perioden i en tiårsperiode -4 oC og i 1778 -3 oC.

 

Orden i Naturen:

Glomma avtar.

Isen bærer en hest.

23. november, St. Clementsdag.

Snøen danner en hvelving over hver busk, og høstsæden får derav en dyne over seg.

Jorda er dypest frosset.

Kråkene er her ennå i sen vinter. Etter første tøvær ses mange grønne urter f.eks. marikåpe, og senere blader av marianøkleblom samt kjørvel og børstenellik i hagen.

Snøen blir liggende.

30. november, St. Andreas-dag eller Andersmesse.

 

I Landhuusholdningen:

Spinn morgen og aften.

Oppkjør de i oktober oppgravede steiner.

Man kjører på is og myrer.

Kjør kull og ved.

Fôr vel og jevnt med det beste.

Røk gåsebryst.

Lunn, altså saml tømmer i skogen.

Hakk opp isen og skyfl snøen bort fra dører og adkomster.

Beste tid for lesing og innendørs-arbeid.

Fei den «nesevise» snøen fra loftene.

Gjør malt til jul.

Skøyteløping nå til ende for snø.

 


11.-20. NOVEMBER

 

Ifølge Wilse var gjennomsnittlig dagtemperatur for perioden i en tiårsperiode -4 oC og i 1778 -5 oC. Temperaturen var hele tiden under 0.

 

Orden i Naturen:

Kirsebærtrærne feller.

Gresset visner ved dagfrost.

Bjørnen i sitt hi.

Første sledeføre.

Dammen bærer å gå på.

Laken går til.

Poteter best etter litt frost.

Røyen leker.

Haren og rypen får vinterdrakt.

Rimfrost og om dagen, som kandiserer særlig bjørken.

Nordlys heretter klare dager.

Orrfuglene flokkes for å la seg snø ned.

Siste grønne urt.

 

I Landhuusholdningen:

Tresk heretter i otta ved lys.

Mortensmesse, 11. november, gås på bordet.

Steng bukkene fra søyene.

Slå gjedde på isen.

Trekk vad mellom hull i isen.

Med krok fås lake og ørret.

Røk og salt ned kjøtt.

Lukk dueslaget.

Jakt etter harer på sporsnø.

Legg dekken på hestene heretter.

Man går på skøyter.

Slaktes gjess.

Ribb fjørene om aften.

Kjør gjødselen før dyp snø faller.

Mal til jul før vannet stanser.

 01.-10. NOVEMBER

 

Ifølge Wilse var gjennomsnittlig dagtemperatur for perioden i tiårsperioden 1768-1778 -2 oC og i 1778 -4,5 oC.

 

Orden i Naturen:

Termometeret første gang under frysepunktet.

  1. november, helmesse (allehelgensdag) Dens flom fyller alle hull.

Jo surere været er, jo frodigere vokser mosen og laven og desto rødere.

Første snø som sjelden blir liggende.

Lommen drar bort.

Dammen islagt.

De frosne veiene verken brister eller bærer.

Lang barfrost skader høstsæden.

 

I Landhuusholdningen:

Sank mose til oppbevaring for frost.

Skarpsko hestene, og vær viss på sledens beslag.

Tøm mistbenken.

Sett høns på «giellet»

Kjør strente-gjødsel på barfrost.

Legg gjødsel for kjellerluker og halm om pumpen.

Tenn heretter lys om morgenen.

Brenn kull.

Harv opp den mosebegrodde enga på frost.

Hugg ved i nærheten til raskt å hentes.

Utrydd vidjebusker på frosne myrer.

Pass høstbær ku.

Oppbevar og garv huder.

Kjør sommergjødsel i havna.

 


21.-31. OKTOBER


Ifølge Wilse var gjennomsnittlig dagtemperatur for perioden i tiårsperioden 1768-1778 4,5 oC og i 1778 2 oC.

 

Orden i Plante- og Dyr-Riget:

Ursula, 21. oktober, kirkelig høytidsdag stiftet på grunnlag av legenden om Saint Ursula.

Istervier sprer sine fnokker.

Forrige års einerbær fullmodne.

Soleiene blomstrer ennå langs veikanten. Seljen feller.


28. oktober Simonsmesse, en gammel minnedag for apostlene Simon og Judas. Nå kunne man vente snø.

Or-kongler modne.

Epletrærne feller.

Løvskogen bar og det tre som nå ikke feller, beholder løvet.

 

21. oktober, tingdag i Eidsberg.

Haren søker skogen.

Jorden stivfrosset om natten, tynn is. Bjørnen søker hi.

Biene i dvale.

Stæren hittil ved sjøkanten og kråken søker sjøkanten.

Mange fugler drar til skogs.

Nordenvinden gir dagfrost.

Høns tåler ikke å gå ute.

 

I Landhuusholdningen:

Gjør klart for slakt.

Urtepottene i kjelleren eller i vinduet. 

Sleder og vinterredskaper i stand.

Staur opp der det skal gjerdes tidlig.

Ta ned siste tre-frukt

Dekk for bier.

Feet i hus.

Plukk og tørk nyper og epler.

Smi, særlig i regnvær.

Beskjær bartrær.

Hugg tømmer.

Slakt storfe.

Besværligste ferdsel.