Hendelsene i 1814

Hendelsene i 1814


Grunnlov og kongevalg

På Eidsvoll var 112 representanter samlet fra 10. april. Arbeidet i konstitusjonskomiteen gikk raskt unna på 10 dager. De punktene det var uenighet om, ble drøftet i plenum i Riksforsamlingen. Som vi alle vet endte det med at én av Europas mest liberale grunnlover ble vedtatt, og av folkets egne frie vilje valgte de Christian Frederik til konge. Johan Gunder Adler, lektor ved Den Mathematiske Skole i Halden var sammen med Falsen opphavsmannen til det ”Falsen-Adlerske grunnlovsforslag” som for en stor del ble vedtatt. Lektor Adler ble senere kabinettsekretær for Christian Frederik da han ble konge i Danmark. Adler var til stede i Spydeberg prestegård da Christian Frederik hadde sitt hovedkvarter der fra den 6. til 9. august.


Allerede 18. mai, på Eidsvoll, fikk Christian Frederik melding om at de fire allierte stormaktene Russland, Østerrike, Preussen og Storbritannia ville sende kommissærer til Norge for å tvinge gjennom foreningen med Sverige. Like etterpå fikk han bekreftelse på den engelske blokaden av norske farvann. Russland la samtidig kraftig press på Danmark,og Karl Johan hadde vendt tilbake til Sverige med den svenske hæren.


Her er en egen lenke til «Spillet om Norge».  En historisk gjennomgang i kortversjon laget av VG, hvor også hendelsene på Spydeberg prestegård har fått sin rettmessige plass:


http://www.vg.no/spesial/2014/spillet-om-norge/