Bilder fra åpningen av Wilses formalhage

S  P  Y  D  E  B  E  R  G 

P  R  E  S  T  E  G  Å  R  D